Månadsarkiv: juli 2009

Den mänskliga svärmen

Ansiktet har en stor panna med en dito överläpp. Överläppen hänger enkelt över underläppen. I grannhuset berikas en fysik med liknande skepnad; men istället har den en väldig haka och en överdriven underläpp. I ett radhusområde någon kilometer bort kämpar ett exemplar på sig sin högra sko, eftersom storleken på fötterna skiljer sig något och hon utgick från sin vänstra fot när hon köpte skorna. Och så skiftar den mänskliga svärmens alla olikheter i alla dess nyanser, storlekar och staturer. Måtte det bara vara själen som i grova drag är densamma i oss alla.

Annonser

Memorandum

Ett yttrande är ett brott som stadgas i yttrandegrundlagen. Lagen hänvisar till brottskatalogen i tryckfrihetsförordningen. Yttrande är därmed det samma som brott. Nä, så är det inte. Men tänk om det var så, hehe.

Är Ladoga 2

I de allra flesta fullvuxna människomunnar finns det tre molarer i varje kvadrant. Molarerna sitter längst bak och har som syfte att tugga sönder maten man äter. Det är så cute! Alla människor är djur som kissar och kommunicerar på sitt egna lilla sätt. Man har en liten svanskota också, längs ner på ryggraden. Där skulle det kunna sitta en svans! Och man kan vara kittlig och man kan vara håröm. Det är så cute.

Att slingra som en orm

Gubbjävel är ett bra invektiv. Det är gripbart och i många avseenden helt korrekt. Det är varken förskräckligt skabröst eller otillfredställande salongsfähigt. Ett mellanlandets korrekthetsord utan vare sig barmhärtighet eller lögn. Solen sticker fram strax ovanför Mälaren efter en hel dags åskväder och anledningen till att jag tänker på ordet gubbjävel är för att jag anser en person vara just en sådan. Det ser änglalikt ut. Det är fortfarande oväder ovanför den plats jag befinner mig men en kilometer bort fullkomligt gnistrar solen, och glimmar.