Månadsarkiv: september 2009

Anarkisten

Ingen tror på Gud. Det finns i det närmaste ingen praktisk skillnad mellan en troende människa och en icke-troende människa; den kristna lever efter den världsliga lagen i säkerhets skull, i händelse av att Gud inte skulle finnas. Och anarkism är inte anarki; för anarkismens motsats är makt, våld och… – anarki.

Annonser

Den apostologiska successionen

Den apostologiska successionen är ett begrepp inom den kristna kyrkan, vilket innebär att man tror på en obruten ”snuddkedja” från de forna apostlarna till nuvarande biskopar. När en person ska bli vigd till biskop blir hans eller hennes (skoja; hans) hand snuddad av den tidigare biskopen, vars hand snuddats av tidigare biskopar: kedjan fortsätter ända till apostlarna. Vår kyrka hävdar en succession från aposteln Andreas. När jag vigdes till biskop glömde man att vidröra min hand och jag undviker med avsikt att ens råka vidröra min föregående biskop; så jag har brutit kedjan för evigt – men jag ska inte säga något till någon. HEHE!!!

Om jag levde på 2000-talet f. kr.

Om jag levde på 2000-talet f. kr skulle jag påta lite i det indoeuropeiska språkets utveckling. Någonstans innan utvecklingen sker från att samindoeuropeiskan förgrenas till urgermanska, skulle jag simpelt förhindra att detta någonsin hade skett. Istället skulle jag se till att baltiskslaviskan fick större utrymme i den västra delen av Europa (fastän jag är osäker på tillvägagångssättet – inledningsvis låta satem överlappa kentum). Sedan skulle jag byta plats på keltiskan och indoiranskan så att man talade ”fel språk” i fortsättningen. Keltiska i öst och indoiranska i väst. Alltså bara för att röra om lite i grytan.

Och ensam skulle jag härska över beskärningen av Språkträdets grenar.