Månadsarkiv: oktober 2009

En fånes försvarstal

Vem älskar mig mer än vem?

Vem älskar mig mer än någon?

Du älskar mig mer än honom,

du älskar mig mer än han.

Annonser

Språklig paradox

Kan man förklara olika kulturfenomen med hur ett språk talas? Kan man till exempel hävda, att anledningen till varför så många musikaliska genier kommer från Sverige, direkt har att göra med vår besynnerliga satsmelodi? Och beror den besynnerliga satsmelodin på brist på ord? Skulle vår satsmelodi helt enkelt kunna vara ett slags ersättning till ord? Och kan man då tala om rikt och fattigt språk? Förklarar det även varför ryskan inte har en lika besynnerlig satsmelodi, eftersom den moderna ryskan innehåller 10 000 fler ord än svenskan? Varför kommer de stora författarna från Ryssland och de stora musikerna från Sverige? Fast… Dmitrij Sjostakovitj kommer från Ryssland och Bodil Malmsten från Sverige. Så att… Skit i det, skit i det.