Månadsarkiv: februari 2012

Kritiker avslöjar: prinsesscell kan vara 50 miljarder år gammal

Hej!

Idag läste jag en skojig artikel i DN (14/2)! Personen Elise Claeson tycker att genuspedagogik är en ideologi, inte en vetenskap.

– Det är en ideologi, inte en vetenskap, säger hen.

…Till skillnad från könspedagogik, som är en vetenskap. Claeson har lyckats dra en fantastisk och användbar demarkationslinje mellan ideologi och vetenskap. Något som de flesta samhällsforskare idag finner exakt omöjligt. Det är otroligt! Hoppas hen får nobelpriset.

Claeson har gjort en enastående diskursanalys av dagens förskoleideologi och funnit att genuspedagogiken bygger på en hel del bristande kunskaper som rör evolutionsteorin. Genuspedagogerna har nämligen missat den naturliga prinsesscellen. Vid åldern 4-6, förklarar kritikern och vetenskapspersonen Claeson, aktiveras en prinsesscell i vissa barns hjärnor, som kan rubbas om en använder pronomenet ”hen” i deras närvaro. I värsta fall kan denna rubbning av prinsesscellens utveckling leda till en elakartad cancer.

Det är oklart när människan utvecklade den här cellen. En del forskare menar att det kan ha varit någon gång runt perioden när ortoceratiterna började kravla upp på land. Andra forskare menar att det måste ha varit tidigare än så – de diskuterar om cellen kan ha uppkommit i samband med big bang.

Forskarna är osäkra på hur finländska barn kan komma undan den elakartade cancern som uppstår när en rubbar prinsesscellen, eftersom de ständigt utsätts för ett förvirrande och könsneutralt pronomen. Det spekuleras just nu kring om finländarna möjligtvis kan ha ett utomplanetärt ursprung. Forskarna medger att det finns en del brister i teorin men framhåller samtidigt att den står på säkrare grunder än exempelvis genuspedagogiken, som alltså inte är en vetenskap.

Annonser

Fet-Mats

Kamp genom förvirring!

Vilken nyliberal är DU? – Ett rollspel

Maria: Vilken nyliberal är DU?

Tomas: Pax för Johan Norberg!

Anja: Jag väljer den unge Anders Borg!

Tomas: Det var en frän en!

Maria: Mycket spännande! Vill ingen vara Annie Lööf?

Tomas (som Johan Norberg): Annie är ju i princip inkvoterad av statsfeminismen, jag kan inte respektera henne.

Anja (som Anders Borg): Jag håller inte med Johan i denna fråga. Jag tycker det är naturligt att kalla mig feminist och därför måste vi uppmuntra drivna kvinnor att fritt få välja att bli chefer om de vill.

Maria (som Random Kommentator internetforum): Okej, Anders. Fortsätt du att curla kvinnorna så får du ha det så kul sen på matriarkatets koncentrationsläger.

Johan Norberg: Sen? Jag lever mitt i det och tvingas använda min fria vilja till att inte påverkas. Det är jobbigt faktiskt.

Anders Borg: Det finns många duktiga kvinnor faktiskt! Men Johan och Random Kommentator – om inte kvinnor kunde använda sina fria viljor, vem skulle då stryka era skjortor, laga er mat och natta era barn? Ni kan väl inte påstå att du har tvingat dem? Alla kvinnor har också en fri vilja bara så att ni vet.

Random Kommentator: Jag tycker det här är ett övergrepp mot kvinnan om jag ska va ärlig. Hon är bättre lämpad för mjuka saker, inget fel i det. Tycker det är omänsklig att tvinga kvinnor till makt. Dem har ju mens. Glöm inte det! Hur skulle d se ut om en kvinna skulle fatta ett svårt beslut mitt under lingonveckan?? Under påverkan av hennes hormonella krig inom sig?? Du då skulle det nog bi mer krig än de krig männen genom tiderna har åstadkommit. Tro mig ;))

Anders Borg: Nej nu tycker jag att du överdriver, en kvinna kan fatta egna rationella beslut baserade på noggranna övervägningar, och har man riktigt svåra menstruationsbesvär så har jag numret till en jättebra doktor på Carema som du kan vända dig till.

Random Kommentator: Vad säger du nu då, Anders??

Anders Borg: Jag ser en oändligt massa möjligheter! Kvinnor som chefer över sminkföretag till exempel! Eller kanske skodesigners och chokladkännare.

En idiotförklaring av högerideologin

Klassbegreppet har åter gjort ett intåg i media och äntligen börjar högerpolitiken offentligt genomskådas. Plötsligt uppenbarar sig de tunna fundamenten i deras ideologi, det ohållbara i deras framtidsvision. Uttalande efter uttalande stammar de fram något om ”lönespridning” och ”fria val”; borgarna kan inte prata om klass utan att offentligt göra bort sig.

”Klasstillhörigheten är något man väljer”. Detta utlåtande bygger på premissen att individer har ett fritt förnuft som skapar och formar den helhet vi kallar för samhälle. I vetenskapliga sammanhang kallar man detta för ”metodologisk individualism” (motsatsen brukar vara metodologisk kollektivism, eller holism). Teorin är ett slags metod för att förklara saker i samhället med utgångspunkten att individen har ett fritt val och att samhällets strukturer är ett resultat av dessa fria val.

Till exempeIllustration: Marlena Lampinenl förklarar man prostitution med att prostituerade aktivt väljer att prostituera sig och vill inget hellre än detta, vilket säkert i enstaka fall stämmer om man frågar en enskild prostituerad. Problemet är bara – för en metodologisk kollektivist (eller socialist) – att valet och viljan är påverkad av ens sociala bakgrund och att man måste se individens val i ljuset av övergripande strukturer och ideologier, som t.ex. könsmaktsordning eller sexism. Valet är alltså inte oberoende eller fritt i den bemärkelsen, eftersom alla inte har samma möjligheter, förutsättningar eller utrymme att kunna välja fritt vad man vill göra med sitt liv.

Om man som anhängare av den metodologiska individualismen (t.ex. om man är nyliberal, ”jämställdist” eller främlingsfientlig) ska försöka svara på frågan varför vissa människor är rika och andra är fattiga, kan man omöjligt hänvisa till övergripande strukturer eller system (t.ex. klassamhället). Man har redan valt grundtanken om att människan har ett fritt förnuft som inte påverkas av övergripande strukturer och system. Istället talar man om fria motiv och rationellt tänkande: är man smart så ser man ju till att bli rik. Det är ju softare att äga en nyrenoverad villa än en hyreslägenhet med kackerlackor på köksbänken?! Alltså har man gjort ett smartare fritt val om man tillhör överklassen.

Klyftorna i Sverige ökar idag. För att förklara detta med hjälp av den individualistiska utgångspunkten måste vi alltså hävda att detta är en konsekvens av att individer i Sverige har valt att bli fattigare. Att medellivslängden för en person från underklassen är lägre än en person från överklassen menar individualisten är beklagligt, och… dumt! Vad korkat att välja att hamna i underklassen! De lever ju inte lika länge.

Det här har alliansen inte fått förklara närmre. De har undvikit att prata om problematiken i deras ideologi och kammar över den här glänsande flinten med tunna hårstrån bestående av låtsassynonymer som lönespridning istället för samhällsklass. Nu är klassbegreppet åter tillbaka i debatten och de måste börja stå för, och offentligt uttala, sin människosyn. Varsågoda, börja prata. Berätta nu för alla var ni står.